Zrelaksowany.pl

Blog o relaksacji i spokoju ducha
Technika Alexandra

Technika Alexandra

Frederick Matthias Alexander (1869 – 1955), aktor, swoją metodę stworzył szukając sposobu na rozwiązanie problemów z emisją głosu – powracającą chrypką i dysfonią podczas występów, które były wynikiem nadwerężania aparatu głosu, a dalej i całego organizmu na skutek zaangażowania lub stresu.

F.M. Alexander zauważył, że w toku życia coraz bardziej odchodzimy od naturalnego, prawidłowego sposobu władania własnym ciałem i umysłem (ang. the use of the self) często nadwerężając, a nawet niszcząc swój organizm. Stwierdził, że większość z nas do wykonania przeciętnych czynności wprowadza wiele niepotrzebnych napięć, angażując często mięśnie, które nie powinny brać udziału w danym ruchu. Łączy się to z wkładaniem w daną czynność zbyt wiele wysiłku, co obniża efektywność działania i powoduje zmęczenie organizmu.

Celem jego metody jest powrót do prawidłowego / naturalnego posługiwania się sobą, czyli psychofizycznymi możliwościami własnego organizmu. Dzięki temu możemy na bieżąco funkcjonować z lekkością i swobodą nawet w obliczu tremy, stresu czy trudnych życiowych wyzwań. Jednocześnie dzięki pracy z Techniką Alexandra można wyeliminować wiele problemów i dolegliwości powstałych wcześniej na skutek nadwerężania własnego organizmu lub jego partii (jak różne dolegliwości kręgosłupa, nerwobóle, migreny, bóle powypadkowe, problemy wynikające ze specyfiki pracy jak gra na instrumencie, czy zmian zachodzących w organizmie np.w trakcie ciąży lub w procesie starzenia się).

Praca z Techniką Alexandra polega głownie na serii indywidualnych lekcji z instruktorem (absolwentem jednej z trzyletnich szkól dla nauczycieli Techniki Alexandra), dzięki którym doświadczamy lekkości i swobody ruchu wykonywanego dzięki pomocy nauczyciela bez niepotrzebnych napięć i usztywnień. Jednocześnie poznając i wprowadzając w życie podstawowe zasady Techniki Alexandra uczymy się samodzielnie przywracać w życiu codziennym stan lekkości i przestrzeni uzyskiwany podczas lekcji. Metoda ta nie polega na wykonywaniu konkretnych ćwiczeń, lecz na wprowadzaniu świadomości i specyficznego rodzaju uważności. F.M. Alexander nazywał to kierunkami mentalnymi (ang. directions) do codziennych ruchów i czynności.

Podstawowe zasady Techniki Alexandra obejmują:
Obiektywną obserwację, czyli umiejętność zauważania zbędnych napięć i usztywnień bez natychmiastowego poprawiania ich.
Powstrzymanie, polegające na wprowadzaniu myśli o zaniechaniu działania lub zaniechaniu reakcji na bodziec, aby nie wprowadzać nawykowych reakcji związanych z nadmiernym napięciem i wysiłkiem.
Kierunki mentalne: wprowadzenie specyficznych myśli, które w toku lat doświadczeń F.M. Alexander uznał za najlepiej przygotowujące organizm do swobodnego działania.
Świadome działanie: czyli działanie ze świadomością sposobu w jaki dochodzimy do zamierzonego celu, ale bez koncentrowania się na prawidłowości działania.

FM Alexander twierdził, że organizm ludzki jest jak urządzenie, które jeśli prawidłowo obsługiwane, funkcjonuje dobrze, ale łatwo się psuje, jeśli nieodpowiednio je obsługujemy. Jego powiedzenie: „Stop doing the wrong thing, so that the right thing does itself gdy przestaniemy robić źle, dobrze zrobi się samo można uznać za motto jego metody. Przede wszystkim jest ona bowiem nakierowana na to, czego mamy nie robić, inaczej mówiąc na zaniechanie reakcji, które nam szkodzą. Dzięki temu przy świadomości podstawowych zasad sprzyjających naturalności postawy, przywrócimy organizm do jego prawidłowego funkcjonowania.J

Dzięki Technice Alexandra umiejętność zachowania w życiu codziennym swobodnej zrównoważonej postawy sprawia, że podczas wykonywania bardziej skomplikowanych ruchów czy czynności lub przy wyrażaniu silnych uczuć, wprowadzamy znacznie mniej napięć, niż to zwykle ma miejsce, kiedy dodatkowymi napięciami podtrzymujemy zaburzoną równowagę psychofizyczną. T.A. nie jest typową metodą relaksacyjną, ale umiejętność rozluźnienia się jest tu ważnym pierwszym krokiem w stronę dalszej pracy, której celem jest zachowanie swobody w działaniu. W toku lekcji Techniki Alexandra uczymy się rozluźniać poszczególne partie ciała i wracać do rozluźnienia po momencie stresu, ponieważ jest to niezbędne do przywracania odpowiedniej sprężystości mięśniom i zachowywania zrównoważonej postawy psychofizycznej w każdej sytuacji życiowej.

Literatura: Technika Alexandra, Dorota Kędzior, Wyd. Jacka Santorskiego, Warszawa 1993

W sieci: http://technika-alexandra.pl

Tekst powstał przy współpracy z Magdaleną Kędzior – nauczycielką Techniki Alexandra

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.