Zrelaksowany.pl

Blog o relaksacji i spokoju ducha
Tai-Chi

Tai-Chi

Tai Chi – starochińska sztuka poruszania się wykorzystywana do relaksu, medytacji jak również walki, ze względu na właściwości prowadzące do harmonii ciała, oddechu, umysłu. Uważna praktyka umożliwia poznanie własnego organizmu, jego możliwości i ograniczeń i jest źródłem spokoju i wewnętrznej siły.

Istotą tej metody są miękko wykonywane ruchy charakteryzujące się elastycznością, jak również umiejętność zachowania odpowiedniej postawy ciała. Skupienie się na nich prowadzi do uspokojenia organizmu, wyciszenia i koncentracji.

Tai Chi może być praktykowany w grupie lub w pojedynkę. Jedno drugiego nie wyklucza i każde wnosi korzyści. Jednak rozpoczynając swoją przygodę z Tai Chi warto to robić pod okiem doświadczonego nauczyciela dającego konstruktywną informację zwrotną, ponieważ prawidłowa postawa ciała jest w tym przypadku niezwykle istotna. Określone gesty i ruchy połączone z oddechem tworzą tzw. Formę, której płynne wielokrotne wykonywanie jest sercem praktyki. Oczywiście jest wiele form ruchów które można ćwiczyć, a każda może przynosić korzyści dla zdrowia.

Płynność i powolność ruchów Tai Chi sprzyja wykonywaniu tych ćwiczeń w wodzie. Ta odmiana praktyki nosi nazwę Ai Chi i wnosi kolejne doświadczenia, jeszcze inne niż w normalnych warunkach w powietrzu.

Jak w każdym innym działaniu w tej materii, subiektywne odczucia mogą być różne, a efekty często wiążą się z systematycznym wykonywaniem ćwiczeń przez dłuższy czas. Niezależnie od tego zachęcam do próbowania różnych praktyk prowadzących do spokoju ducha i otwierania się na doświadczenia bieżącej chwili, aby znaleźć dla siebie na dany czas odpowiednią. I choć można zobaczyć w Internecie filmy z ćwiczeniami, to jednak z pozycji obserwatora nie ma możliwości doświadczenia jak to naprawdę działa – w moim przypadku bardzo dobrze 🙂