Zrelaksowany.pl

Blog o relaksacji i spokoju ducha
T.R.E.

T.R.E.

TRE® – Trauma & Tension Releasing Exercises  – to metoda polegająca na uruchomieniu w ciele, za pomocą sekwencji ćwiczeń, wibracji neurogenicznych umożliwiających uwolnienie się od stresu i traumy. Jej autorem jest David Berceli dr nauk społecznych, terapeuta i pracownik socjalny zajmujący się niwelowaniem skutków napięć emocjonalnych.

Podstawą, odróżniającą TRE® od innych metod, jest wywoływanie  mechanizmów leczenia organizmu poprzez drżenia mięśniowe, podobne w charakterze do mioklonii. Mimowolne drżenie mięśni jest znane większości ludzi i kojarzy się z ich zmęczeniem w wyniku podejmowania dużego wysiłku. Jest to naturalny proces rozładowania napięcia oraz zużywania związków chemicznych powstałych w wyniku doznanego obciążenia, choć bywa tłumiony w wyniku socjalizacji współczesnego człowieka.

Celem sekwencji ćwiczeń, które składają się na TRE® jest powrót do naturalnych mechanizmów autoregulacji organizmu poprzez wywołanie drżenia. A celem drżenia jest rozładowanie napięcia, które zostało w ciele.

TRE® może być praktykowane w grupie oraz w pojedynkę. Pierwsze próby warto podjąć z kompetentnym trenerem, który przeprowadzi właściwie proces od początku do końca. Na początku wykonuje się ćwiczenia wprowadzające, które mogą trwać kilkanaście – kilkadziesiąt minut, a następnie przyjmuje się najlepszą pozycję leżącą w której najłatwiej wywołać drżenie. Można je w każdej chwili przerwać przyjmując odpowiednią pozycję ciała. Drżenia mogą trwać one od kilku do kilkunastu minut, po czym następuje relaks i odpoczynek.

Gdy organizm otworzy się na tę metodę, potrafi drżeć nawet bez ćwiczeń wprowadzających, wystarczy przyjęcie dobrej do tego pozycji. Może się zdarzyć również tak, że zacznie drżeć zupełnie samoistnie wtedy, gdy tego potrzebuje – warto pozwolić na to, jeżeli są ku temu odpowiednie warunki.

W przypadku wykonywania TRE® samodzielnie należy uprzedzić osoby, które mogą być świadkami ćwiczeń, że jest to celowe i bezpieczne, ponieważ osoba patrząca z zewnątrz może błędnie zinterpretować zachowanie ćwiczącego jako padaczkę lub zagrożenie dla życia, przestraszyć się i wezwać pomoc lekarską.

Jak w każdym innym działaniu w tej materii, subiektywne odczucia mogą być różne, a efekty często wiążą się z systematycznym wykonywaniem ćwiczeń przez dłuższy czas. Niezależnie od tego zachęcam do próbowania różnych praktyk prowadzących do spokoju ducha i otwierania się na doświadczenia bieżącej chwili, aby znaleźć dla siebie na dany czas odpowiednią. I choć można zobaczyć w Internecie filmy z ćwiczeniami TRE®, to jednak z pozycji obserwatora nie ma możliwości doświadczenia jak to naprawdę działa – w moim przypadku bardzo dobrze J

Literatura: Zaufaj ciału ~ David Berceli

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.