Zrelaksowany.pl

Blog o relaksacji i spokoju ducha
Siła stresu

Siła stresu

W książce tej autorka – psycholożka zdrowia wykładająca na Uniwersytecie Stanforda – przedstawia tezę, że to nie sam stres jest szkodliwy dla zdrowia, a kombinacja stresu i przekonania o tym, że jest dla nas niekorzystny. Z badań, które przeprowadziła wynika, że dzięki stresowi możemy stawać się bystrzejsi i silniejsi, że jesteśmy w stanie odnosić częstsze i większe sukcesy, bo stres pomaga nam się uczyć i rozwijać. Może nawet dodawać odwagi i wzbudzać w nas współczucie. Najnowsze odkrycia naukowe dowodzą, że dzięki zmianie sposobu postrzegania stresu możemy faktycznie stawać się zdrowszymi i szczęśliwszymi ludźmi. To, jak myślimy o doświadczanym napięciu, rzeczywiście wpływa na wszystko: od funkcjonowania układu krążenia do poczucia sensu życia. Najskuteczniejsze zarządzanie polega nie tyle na redukcji stresu bądź jego unikaniu, ile na weryfikacji własnych poglądów na jego temat, a nawet na akceptacji stresu.

Książka stanowi praktyczny poradnik jak doskonalić umiejętność życia w stresie. Poprzez akceptację stresu mamy szansę nauczyć się podchodzić do różnych wyzwań z większym poczuciem siły i lepiej wykorzystywać energię stresu, zamiast doprowadzać się do wycieńczenia. Łatwiej jest przekształcać stresujące doświadczenia w okazje do budowania więzi z innymi ludźmi, zamiast się izolować. Możemy również nauczyć się odkrywać nowe sposoby dostrzegania sensu w doświadczanym cierpieniu.

W książce jest sporo ćwiczeń podzielonych na dwie grupy – pierwsza ma pomóc w zmianie myślenia na temat stresu, a druga ma pomóc w radzeniu sobie z konkretnymi wyzwaniami życiowymi. Autorka nazywa stresem to, co się pojawia kiedy w grę wchodzi coś, na czym ci zależy. Uważa bowiem, że stres i sens są ze sobą powiązane. Nie stresujemy się przecież sprawami, które są dla nas obojętne. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie tworzyć życia z sensem bez doświadczania stresu. Dostrzeganie dobrych stron stresu zmienia sposób w jaki myślimy o samych sobie i o tym, z czym jesteśmy w stanie sobie poradzić. Taka postawa odmienia doświadczenie i zmienia sposób w jaki podchodzimy do życiowych wyzwań. Nie chodzi też o to, aby dostrzegać kiedy napięcie jest dobre, a kiedy złe, ale o to, aby dzięki świadomej postawie łatwiej było podejmować wyzwania, które stawia przed nami życie.

Autorka m.in. opisuje jak:
– zmienić swoje nastawienie do stresu,
– wykorzystać energię reakcji stresowej do poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją,
– znaleźć sens w stresujących sytuacjach,
– nie unikać stresu za wszelką cenę,
– zmienić poczucie przytłoczenia w nadzieję,
– przekształcić cele osobiste w cele wyższe,
– przerobić nerwówkę na pozytywne pobudzenie,
– zmienić wrażenie izolacji w uniwersalne doświadczenie ludzkości,
– przemienić komplikacje w zasoby.

Podsumowując autorka stwierdza, że stres jest szkodliwy poza przypadkami w których nie jest. Jeżeli uważamy, że źle na nas działa to rzeczywiście tak się dzieje. Lecz akceptacja może to naprawdę zmienić.

Literatura:

  • Siła stresu. Jak stresować się mądrze i z pożytkiem dla siebie, Kelly McGonigal, Helion, Warszawa 2016.

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.