Zrelaksowany.pl

Blog o relaksacji i spokoju ducha
Relaksacja – koncentracja – medytacja

Relaksacja – koncentracja – medytacja

Relaksacja – koncentracja – medytacja to trójstopniowa droga rozwoju praktyki ze świadomością. Patrząc z tego punktu widzenia, relaksacja to poszukiwanie dobrostanu – skupienie się na teraźniejszej chwili i doświadczanie rozluźnienia. Jest ona niezbędnym warunkiem koncentracji, czyli utrzymywania umysłu w dyscyplinie, skupionego na przedmiocie koncentracji z wyraźnym podziałem na obserwującego i obserwowanego. Medytacja zaś to rozmycie podziału między podmiotem a przedmiotem koncentracji i zawieszenie procesów świadomościowych. Dwa pierwsze stopnie – relaksacja i koncentracja – są stanami, które można osiągnąć intencjonalnie wykonując określone czynności. Ostatni – medytacja – „się zdarza”, zaistnieje w danej chwili, albo nie. Jest bezpośrednim doświadczeniem wymykającym się wszelkiemu opisowi i stanowi cel sama w sobie. Medytacja nie jest więc rozmyślaniem, raczej stanem całkowitego zawieszenia i poczucia głębokiej obecności i łączności z wszechświatem. Często medytacja bywa opacznie rozumiana i zawłaszczana do różnych, często komercyjnych, celów. Z kolei ludzie, którzy nie rozumieją tego pojęcia, obawiają się co za nią stoi.

Praktykując koncentrację możemy skupiać uwagę na jakimkolwiek przedmiocie, który jest na zewnątrz, przed nami, albo na czymś wewnętrznym jak np. oddech. Na poniższej notatce narysowane są zasady medytacyjnej pozycji ciała oraz dwa krótkie ćwiczenia z koncentracji:

Fragment notatki z zajęć Ćwiczenia koncentracji i medytacji

Praktykujemy relaksację, koncentrację i medytację z różnych pobudek – z powodu fizycznych dolegliwości, aby ograniczyć efekty stresu, zmniejszyć ból. Okazać się jednak może, że efekty wykraczają poza nasze oczekiwania w wielu obszarach: fizyczna stroną relaksacji, uspokojenie umysłu, odkrywanie subtelniejszych mechanizmów własnego ciała i psychiki i pogłębienie duchowego zrozumienia.

Dzięki opanowaniu sztuki relaksacji uczymy się rozpoznawać i redukować zbędne napięcia, zmniejszamy własny dyskomfort, poprawiamy efektywność działania, uzyskujemy lepsze samopoczucie. Sztuka koncentracji uczy nas jak kontrolować, zazwyczaj rozproszoną, moc umysłu. poprzez jej opanowanie jesteśmy w stanie w pełni skoncentrować się na dowolnie wykonywanej czynności. Wolny od rozproszenia i pomieszania umysł staje się stabilnym i potężnym narzędziem, które pomaga w głębszym i pełniejszym rozumieniu zjawisk. Sztuka medytacji odkrywa przed nami niezliczone sposoby wykorzystywania każdej aktywności w celu przekształcania i doskonalenia umysłu. Posiadając zrelaksowane ciał i stabilną koncentrację możemy dzięki medytacji uzyskać dostęp do szerszego spektrum twórczych możliwości postrzegania siebie i świata. Medytacja daje nam środki umożliwiające zredukowanie negatywnych stanów umysłu i wzmocnienie jego pozytywnych właściwości takich jak mądrość, siła i życzliwość wypełniona miłością*.

* Literatura: Relaksacja, koncentracja, medytacja ~ Joel Levey