Zrelaksowany.pl

Blog o relaksacji i spokoju ducha
Dalajlama w pracy

Dalajlama w pracy

Jeżeli potrzebujesz więcej spokoju w Twojej pracy – spróbuj zastosować 6 działań uwalniających. Nie chodzi tu o uwolnienie się od roboty, a raczej o zmianę Twojego nastawienia – zarówno do samej pracy, jak i do współpracowników:

1.Bądź hojnym. Hojność oznacza nie tylko dzielenie się pieniędzmi i innymi dobrami materialnymi. Oznacza także bycie szczodrym w dzieleniu się pomysłami, a także gotowość do niesienia czynnej pomocy innym. Wspierajmy ludzi z który mi pracujemy. Oferujmy współpracownikom swoje umiejętności i talenty. Taka hojność budzi zaufanie, które w dłuższej perspektywie poprawia współpracę.

2. Zachowuj się rozsądnie. Często nasze zachowania wynikają ze złego humoru bądź pamiętliwości, są to zachowania niekonstruktywne. Pogłębiają one jeszcze istniejące problemy. Lepiej żeby celem było rozwiązywanie problemów oraz usuwanie przyczyn i trudności. Kierunek naszego działania to jego przydatność dla innych.

3. Angażuj się. Dobrze jest zauważać sytuacje, w których do naszej pracy wkrada się rutyna. Najlepiej do pracy podchodzić z entuzjazmem, Tylko ten, kto rzeczywiście się w niej realizuje i jest aktywny, może osiągnąć to, co najlepsze. Wychodząc poza „zwykły program”, przyczyniamy się do poprawy sytuacji wszystkich.

4. Bądź cierpliwy. Również w najtrudniejszych sytuacjach próbujmy zachować spokój i opanowanie. Nawet gdy stres jest wyjątkowy duży, wykazując cierpliwość wobec siebie i innych, możemy przyczynić się do rozładowania napięć i konfliktów.

5. Bądź uważny. Stworzenie sobie wewnętrznej wolności do jedna z ważniejszych rzeczy. Tylko ten, kto nauczy się odgadywać różnorodność wszystkich zjawisk i za pomocą koncentracji zdoła „zobaczyć rzeczy jakimi są”, może osiągnąć nową świadomość.

6. Bądź mądry. Mądrość to niezbędny warunek, by znaleźć w sobie życzliwe nastawienie wobec każdej istoty. Aby tak było, warto nauczyć się uważności oraz adekwatnego do sytuacji myślenia, mówienia i postępowania. Dobrze jest też dążyć do zgromadzenia możliwie dużego zasobu wiedzy i to we wszystkich dziedzinach, zarówno doczesnych, jak i duchowych.

Tekst zaczerpnięty z książki Dalajlama w pracy. Jak stawić czoło wyzwaniom autorstwa C. Dornieden i S. Riess.